گلایسین

۱۳۹۷-۵-۷ ۱۰:۵۰:۱۴ +۰۰:۰۰

گلایسین معرفی محصول اسیدهای آمینه برای انواع برنامه های کاربردی در صنعت استفاده می شود، اما استفاده از اصلی آنها [...]