گلیسیرین

۱۳۹۷-۵-۶ ۱۷:۰۹:۰۷ +۰۰:۰۰

گلیسیرین معرفی محصول از گلیسیرین خالص در داروسازی استفاده می‌شود. گلیسیرین برای تهیه لوسیون کرمهای صورت به کار می‌رود. گلیسیرین [...]

پرمنگنات

۱۳۹۷-۵-۷ ۱۰:۰۷:۳۳ +۰۰:۰۰

پرمنگنات معرفی محصول در صنایع سینمایی و تلویزیونی تصفیهٔ آب و ضدعفونی کاربردهای زیست پزشکی سنتزهای شیمی آلی تصفیه پساب‌های [...]